Informator za pacijente i pacijentkinje i članove njihovih porodica

O publikaciji

Godina izdanja: 2013.


Ova publikacija nastala je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja u Vladi Crne Gore i ZU Specijalnom bolnicom za psihijatriju Kotor, u okviru projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori“, koji je Akcija za ljudska prava, kao nosilac projekta, sprovela zajedno sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Centrom za antidiskriminaciju „EKVISTA“ i Sigurnom ženskom kućom.

Publikacija je nastala uz finansijsku pomoć Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Akcije za ljudska prava i ni u kom slučaju ne odražava stavove donatora.