Izdržavanje – pravo svakog djeteta i obaveza svakog roditelja

O publikaciji

Autorke: Jovana Hajduković, mr Tijana Saveljić

Godina izdanja: 2014.


Studija se sastoji iz šest dijelova, uključujući zaključke i preporuke. U prvom dijelu je dat pravni okvir, u drugom uporedna analiza zakonodavstva, dok je u trećem prikazana analiza stanja u praksi o pojavi nedavanja izdržavanja. Nadalje, četvrti dio studije sadrži analizu parničnih, izvršnih i krivičnih postupaka pred Osnovnim sudom u Podgorici, te odluka donesenih u toku 2013. godine.

Primijenjena je “desk” metoda koja podrazumijva prikupljanje podataka iz postojećih resursa, te rezimiranje i sintezu takvih podataka kako bi se stekao detaljniji uvid u problematiku i dobili objektivni nalazi. Nadalje, radi sveobuhvatnijih saznanja korišćena je i metoda studije slučaja, pa je u ovom istraživanju prikazana studija slučaja klijentkinje Sigurne ženske kuće, koja se, nakon izlaska iz višegodišnje nasilne veze, susrela sa problemom neplaćanja izdržavanja za maloljetnu djecu. U dijelu koji se tiče ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje pred Osnovnim sudom u Podgorici korišćena je statistička metoda.


Publikacija je dio projekta “Alimentacija - pravo svakog djeteta i obaveza svakog roditelja”, koji sprovodi Sigurna ženska kuća, uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI). Iznijeti stavovi su mišljenja Sigurne ženske kuće i ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije.