Koalicija za REKOM izmjene Statuta

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Godina izdanja: 2014.


Uviđajući da suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i domaćim sudovima, iako značajno doprinose kažnjavanju učinilaca zločina, ne zadovoljavaju u punoj mjeri potrebu žrtava za pravdom, niti sama po sebi mogu stvoriti dovoljne uslove za postizanje trajnog mira u regionu;

Izražavajući saosjećanje s žrtvama svih naroda na teritoriji nekadašnje SFRJ, a protivljenje zloupotrebi žrtava u političke svrhe i nadmetanju u viktimizaciji;

Prepoznajući da inicijativa preduzeta na regionalnom nivou, i zasnovana na otvorenom dijalogu, istraživanju i analizi činjenica, predstavlja najbolji put do sveobuhvatnog istorijskog zapisa o zločinima koji su počinjeni u navedenom periodu, kao i o ulozi nacionalnih elita, institucija i pojedinaca u traumatičnim događajima;

Odlučne da u najvećoj mogućoj mjeri pomognu da se utvrdi sudbina velikog broja pojedinaca koji se još uvijek vode kao nestali;

Odlučne da zajednički doprinesu prihvatanju činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava prema svim žrtvama i obnovi povjerenja između pojedinaca, naroda i država u regionu;

Odlučne da poštujući etičke principe moralno osude sve ratne zločine i njihove počinitelje kao i sve oblike kršenja ljudskih prava;

U cilju jačanja demokratije, vladavine prava i kulture poštovanja ljudskih prava.