Kratki vodič kroz prava i obaveze zatvorenika i zatvorenica

O publikaciji

Godina izdanja: 2013.


Svrha ovog vodiča je da Vas upozna sa Vašim osnovnim pravima i obavezama. Pod izrazom zatvorenik/zatvorenica podrazumijevaju se osobe koje su osuđene, prekršajno kažnjene ili pritvorene, dakle, sve osobe koje su na osnovu odluke nekog državnog organa lišene slobode i nalaze se u zatvoru.

Ova publikacija nastala je u saradnji sa Ministarstvom pravde - Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, u okviru projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori“, koji je Akcija za ljudska prava, kao nosilac projekta, sprovela zajedno sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Centrom za antidiskriminaciju „Ekvista“ i Sigurnom ženskom kućom.


Publikacija je nastala uz finansijsku pomoć Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Akcije za ljudska prava i ni u kom slučaju ne odražava stavove donatora.