Kratki vodič kroz zakonodavni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori

O publikaciji

Autori: Marijana Laković Drašković, Daliborka Uljarević, Boris Marić, Wanda Tiefenbacher, Maja Stojanović

Godina izdanja: 2015.


Zaštita ljudskih prava je krupan izazov za sva tranziciona društva. Dometi ustavnih, zakonskih i institucionalnih mehanizama zaštite još uvijek imaju ozbiljna ograničenja u praksi, koja precizno dijagnosticira društvene slabosti, bilo da im je izvorište u neodgovornim političkim elitama čiji uticaj na institucije ima negativan uticaj na njihovu efikasnost i efektivnost u radu, ili da je riječ o lošim navikama, tradicionalističkoj demagogiji i predrasudama. Jačanje administrativnih kapaciteta, kroz izgradnju samostalnih institucija imunih na neprimjerene političke uticaje i sposobnih da ostvaruju sadržajnu međunarodnu saradnju i primjenjuju najbolje međunarodne standarde i prakse, predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta Crne Gore u procesu uspostavljanja funkcionalnosti demokratije kroz pregovarački proces sa EU.

Da bi zaštita ljudskih prava bila sveobuhvatna, normativni i institucionalni okvir moraju biti u punoj koordinaciji. Oblasti koje pokriva poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna ljudska prava) izuzetno su važne za suštinske reforme crnogorskih institucija i spadaju u svojevrsne političke kriterijume za ulazak u članstvo u EU. Na putu približavanja Evropskoj uniji neće postojati manje i više važna ljudska prava, ona su i u ovom procesu nedjeljiva i međusobno zavisna.


Publikacija je dio projekta “Ubrzajmo ljudska prava!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI) iz Beograda, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.