Lëvizësit e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Mal të Zi

O publikaciji

Autor: Petar Gjukanoviq

Viti: 2019.


Radikalizmi, ekstremizmi i dhunshëm dhe terorizmi, si dhe qellimi i tyre perfundimtarë dhe më i vështirë, janë kërcënime serioze dhe sfidë për siguri dhe stabilitet të shoqërive bashkëkohore, nga të cilat nuk është i liruar as Mali i Zi. Përveç reagimit efektiv të shtetit, kundërveprimi ndaj këtyre fenomeneve kërkon veprimin e të gjithë aktorëve socialë - nga familja, përmes shkollës deri te shoqëria civile, përfshirë mediat, të cilat kanë një rol të rëndësishëm në parandalimin e tyre.. Lufta efektive kundra radikalizimit me kornizë ligjislative, kriminalizimin e akteve penale dhe sistemit efikas të sankcionimit, por edhe aspektëve ushtarakë dhe të sigurisë, nënkupton përmirësim të vazhdueshem të mbrojtjes së drejtave të njeriut, si dhe zhvillim të qëndrueshem ekonomik.


Publikimi është pjesë e projektit “Rrjeti i sigurtë” të cilin e realizon Qendra për Edukim Qytetarë (QEQ) përmes Fondit për Qytetari Aktive (FQA) në kuadër të programit Për zë më të fuqishëm të shoqërisë civile! të cilin finansijarisht e përkrah Ambasada e SHBA-ve në Podgoricë.