Ljudska i manjinska prava u praksi

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: Aleksandar Saša Zeković

Godina izdanja: 2013.


Studija Aleksandra – Saše Zekovića, o nekim važnim aspektima primjene manjinskih i ljudskih prava u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina, predstavlja značajan publicističko-teoretski doprinos sagledavanju i razumijevanju ove izuzetno osjetljive i delikatne pravno-politikološke, socijalne i kulturološke problematike. I to kako zbog tematike koju Zeković analizira, tako i zbog načina na koji to čini.

Predmet analize su socio-političke prilike u Crnoj Gori posljednjih godina, posmatrane u kontekstu raspada bivše SFRJ, kao i teži slučajevi kršenja ljudskih, a naročito manjinskih prava značajnog dijela građana Republike Crne Gore. S tog aspekta Zeković razmatra ulogu crnogorske vlasti, posebno policije, u ovim procesima, nužnost suočavanja s prošlošću, denacifikaciju i lustraciju, saradnju sa Haškim tribunalom, ulogu medija, riječju – pitanja društvene i pojedinačne odgovornosti za zloupotrebe vlasti i česta kršenja ljudskih prava. Posebna pažnja posvećena je problemima manjina i konkretnim slučajevima kršenja manjinskih prava, diskriminaciji i nejednakom tretmanu pripadnika većine manjinskih naroda u ovom periodu u Crnoj Gori. Zekovićeva studija predstavlja važno istorijsko i političko svjedočanstvo o događajima koji se ne smiju zaboraviti – da se nikada više ne bi ponovili.


Publikaciju je dijelom finansiralo Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Vlade RCG. Stajališta u publikaciji predstavljaju lične stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Norveške kraljevske ambasade i Vlade RCG.