Na istoj liniji?

Preuzmite publikaciju

Preuzmite publikaciju - Na istoj liniji ?

Na istoj liniji

O publikaciji

Autori i autorke: Željka Ćetković, Vasilije Radulović, Snežana Kaluđerović, Tamara Milaš

Godina izdanja: 2020.


Crna Gora u oblasti prava osoba sa invaliditetom (OSI) ostvaruje tek male napretke, kako to ocjenjuje i Evropska komisija u izvještajima za našu zemlju.

Prema istraživanju stavova javnog mnjenja o diskriminaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), iz marta 2019. godine, više od polovine građana Crne Gore smatra da je diskriminacija prisutna u Crnoj Gori, a OSI se prepoznaju kao druga po redu na ljestvici onih društvenih grupa koje su u najvećoj mjeri izložene diskriminaciji (poslije Roma).

OSI su u dodatno lošijem položaju od generalne populacije jer su, pored barijera koje trpe uslijed svojeg invaliditeta, izloženi diskriminatornom ponašanju po osnovu invaliditeta. Time im je otežana funkcionalnost u svim životnim sferama i to počevši od najosnovnijih odnosno zdravstvene zaštite i pristupačnosti, preko obrazovanja kao preduslova za zapošljavanje i konačno samog zapošljavanja. OSI se u Crnoj Gori suočavaju sa brojnim predrasudama, stereotipima, naučenim i ustaljenim stavovima prema ovoj grupaciji koja se nerijetko percipira kao opterećenje za društvo a zanemaruju se potencijal i sposobnosti koje OSI imaju, a uslijed malih mogućnosti da ih iskažu ostaju na marginama društva.


Studija je dio projekta „Za jednakost OSI“ koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Sadržaj ove studije je isključiva odgovornost CGO-a.