Naša prava – informacije za nastavnike

O publikaciji

Autori: Blanka Jamnišek, Liana Kalčina, Andreja Barle Lakota, Zoran Pavlovič, Mitja Sardoč

Godina izdanja: 2013.


Ljudska i dječija prava su univerzalna. Države su obavezne da informišu, uče, sprovode i poštuju ova prava. Uloga medjunarodnih organizacija je da ohrabre države da ispunjavaju svoje obaveze sprovodjenja osnovnih ljudskih i dječjih prava kroz različite programe.

Tokom poslednje decenije, pitanje učenja ljudskih prava je postalo jedno od centralnih tačaka diskusije u smislu teorije, istraživanja, politike i prakse. U 2005. godini Ujedinjene Nacije su pokrenule »Svjetski program za obrazovanje o ljudskim pravima«, Evropska Unija je uvela »Evropsku inicijativu za demokratiju i ljudska prava«, a Savjet Evrope je započeo
»Evropsku godinu gradjanstva kroz obrazovanje«. Organizacija za evropsku bezbijednost i saradnju (OSCE), u kojoj je vaša zemlja država članica, takodje ima svoje obaveze.

Ova informativna brošura je upućena nastavnicima. Ona uključuje neke savjete kako razmatrati pitanja sadržana na kartama i napravljena je tako da pomaže nastavnicima da razgovaraju o temama, kao i da stimulišu odgovarajuće aktivnosti. Uključena je lista mogućih tehnika za grupni rad. Uzimajući u obzir poštovanje osnovnih ljudskih prava svakog djeteta i ljudskog bića, ovaj materijal za nastavnike će vam omogućiti da ustanovite šemu podučavanja koja vam se učini najpogodnijom. Jedan mogući pristup je razgovarati o odgovornostima paralelno sa pravima i uzimati primjere iz svakodnevnog života i školske prakse.