Neosnovano lišenje slobode u Crnoj Gori pritvor pravilo umjesto da bude izuzetak

O publikaciji

Autorka: Tamara Milaš

Godina izdanja: 2018.


Politički sistem svoj smisao i cjelinu dobija kroz prizmu afirmacije i unaprijeđenja ljudskih prava. Ljudska prava su osnova na kojoj mora počivati demokratsko, slobodno i humano društvo. U sistemu ljudskih prava, pravo na slobodu zauzima jedno od centralnih mjesta. Arbitrarno lišavanje slobode je negacija vladavine prava i poništaj osnovnih vrijednosti civilizacijskih tekovina na kojima počiva moderna država.

Pravo na slobodu nije apsolutno pravo, odnosno pod određenim okolnostima može se ograničiti. Međutim ta ograničenja moraju biti minimalna, jer je pravo na slobodu u kontekstu krivičnog postupka direktno povezano sa pretpostavkom nevinosti. U tom smislu, pritvor kao najradikalnija mjera obezbjeđenja prisustva okrivljenog u postupku mora biti izuzetak a ne pravilo. To je ujedno i pravo svakog građanina i obaveza državnih organa.

Stoga je cilj ove analize da ukaže na nedostatnosti postojeće prakse koja se pokazuje višestruko štetnom, da dodatno afirmiše alternativne mjere prisustva okrivljenog u postupku kako bi prava onih lica koja su neosnovano i nezakonito lišena slobode bila efikasno i efektivno zaštićena, ali i da opomene na potrebu uspostavljanja funkcionalnog sistema odgovornosti u pravosuđu.