Obrazovanjem protiv diskriminacije

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Petar Đukanović, Tamara Milaš

Godina izdanja: 2018.


Jedan od specifičnih ciljeva projekta je promocija koncepta obrazovanja bez diskriminacije u formalnom obrazovno vaspitnom sistemu i razvoj antidiskriminacione i kulture ljudskih prava među mladima. Zato je ovaj priručnik namijenjen profesionalcima koji rade sa mladima u obrazovanju (nastavnici, stručne službe, rukovodioci škola, savjeti roditelja, stručna tijela i aktivi) sa ciljem da im pomogne u prepoznavanju, prevenciji i procesuiranju slučajeva diskriminacije, drugih kršenja ljudskih prava i nasilja unutar školskih ustanova i pred institucijama van obrazovnog sistema.

U priručniku su detaljno pojašnjeni pojmovi diskriminacije i njenih različitih manifestacija, uloge i odgovornosti učesnika vaspitno-obrazovnog procesa, a dat je i pregled zakonodavnog i institucionalnog okvira koji građane štiti od diskriminacije i kršenja ljudskih prava, uz postupak procesuiranja slučajeva, kao i pregled najvažnijih međunarodnih dokumenata i standarda u ovoj oblasti.

Krajnji cilj priručnika je da kao pomoćno sredstvo u radu sa mladima, pa i u nastavi, doprinese razvoju, podstiče i njeguje antidiskriminacionu kulturu kroz obrazovanje.


Publikacija je dio projekta “ 360° Pun krug za ljudska prava?” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa NVO Alternativna teatarska kompanija (ATAK) iz Podgorice, Kućom ljudskih prava iz Zagreba i Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma (BELDOCS) iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a finansira ga Evropska unija.