Pokretači radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori

O publikaciji

Autor: Petar Đukanović

Godina izdanja: 2019.


Radikalizacija, nasilni ekstremizam i terorizam, kao njihov krajnji i najteži izraz, ozbiljne su prijetnje i izazov za bezbjednost i stabilnost savremenih društava, kojih nije lišena ni Crna Gora. Pored efikasne reakcije države, suprostavljanje ovim pojavama zahtijeva i djelovanje svih društvenih aktera - od porodice, preko škole do civilnog društva, uključujući i medije koji imaju svoj značaj u njihovoj prevenciji. Djelotvorna borba protiv radikalizacije uz zakonodavni okvir, inkriminaciju krivičnih djela i sistem efikasnog sankcionisanja, ali i vojno-bezbjedonosnih aspekata, podrazumijeva i stalno unaprijeđenje zaštite ljudskih prava, kao i održiv ekonomski razvoj.


Publikacija je dio projekta Centra za građansko obrazovanje (CGO) Sigurna mreža, koji je podržan kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Američka ambasada u Podgorici.