Politička diskriminacija, primjeri, osnovi, uzroci i posljedice

O publikaciji

U ponedjeljak, 24. novembra, u hotelu Podgorica održan je skup na temu Novinarska istraživanja i debate: Politička diskriminacija, primjeri, osnovi, uzroci i posljedice. Održana debata predstavlja dio aktivnosti koje Monitorov centar za medije i demokratiju (MCDM) i nedjeljnik Monitor realizuju u saradnji sa Centrom za građanske inicijative i Građanskim inicijativama, u okviru projekta Ubrzajmo ljudska prava, i uz finansijsku podršku Evropske komisije.

,,Politička diskriminacija je glavna prepreka demokratizaciji crnogorskog društva, a njeno suzbijanje je preduslov ne samo za demokratizaciju, suzbijanje korupcije gdje Crna Gora posebno sporo napreduje, nego i preduslov za suzbijanje siromaštva, odnosno pravedniju raspodjelu društvenog bogatstva, imajući u vidu da određene politički diskriminisane grupe nemaju jednake šanse za pristup tom bogatstvu. Politička diskriminacija otuda duboko utiče na crnogorsko društvo i polarizuje ga”, rekla je novinarka Monitora i medijator ovog skupa Milena Perović-Korać naglašavajući kako pojedine manjinske grupe (Romi i Egipćani) nijesu na adekvatan način uključene u politički život Crne Gore.

,,Politička pripadnost jedan je od glavnih preduslova za zapošljavanje u državnoj upravi, o čemu postoje brojna svjedočanstva. Politička pripadnost utiče i na crnogorsku privredu, odnosno oblast javnih nabavki. Problem partijskog zapošljavanja u javni fokus izbio je nakon afere Snimak, Ni godinu dana kasnije ta afera nije imala adekvatan sudski epilog, na čemu su insistirali i evropski zvaničnici, a o partijskom zapošljavanju svakodnevno pristižu nova svjedočenja”, navela je Perović-Korać.