Poštovanje ljudskih prava korisnika JU Zavod Komanski most

O publikaciji

Autorke: Jovana Hajduković, Maja Raičević

Godina izdanja: 2013.


Izvještaj sadrži ukupnu ocjenu monitoring tima pomenutih nevladinih organizacija iz Crne Gore o stepenu primjene preporuka za unapređenje poštovanja prava korisnika Zavoda „Komanski most“ (u daljem tekstu „Zavod“) koje su dali Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, kao i dodatnih preporuka nevladinih organizacija koje su učestvovale u ovom projektu.

Izvještaj je izrađen na način koji omogućava praćenje napretka koji je postignut od početka monitoringa u julu 2011. do objavljivanja prvog izvještaja u novembru 2011., odnosno završnog izvještaja koji je objavljen u februaru 2013.

Na kraju svakog poglavlja dodali smo upućivanja na tabelu, koja pokazuje šta je unaprijeđeno u određenoj oblasti. Na kraju izvještaja, u vidu dodatka, objavljujemo tabelarni prikaz primjene preporuka prilikom objavljivanja završnog izvještaja u februaru 2013. godine, odnosno do kraja marta 2013.


Ovaj dokument je nastao uz finansijsku pomoć Evropske unije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Akcije za ljudska prava i ni u kom slučaju ne odražava stavove donatora.