Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

O publikaciji

Autori: Danilo Ajković, Velibor Bošković, Nataša Gardašević, Jovana Hajduković, Daliborka Knežević, Luka Stijepović, Maja Raičević, Milan Šaranović, Nikoleta Strugar, Olivera Vulić

Godna izdanja: 2015.


U okviru projekta, 25. oktobra 2011., zaključen je Sporazum o saradnji između nosioca projekta NVO „Akcija za ljudska prava“, Ministarstva pravde i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), koji je omogućio posjete tima monitora navedenih nevladinih organizacija objektima ZIKS-a (zatvorima) u Podgorici i Bijelom Polju, uz prethodnu najavu od 24 časa, pristup medicinskoj i dokumentaciji vezanoj za disciplinske postupke pritvorenih i osuđenih lica, predstavljanje izvještaja o posjetama i razgovor o izvještaju na okruglom stolu, izradu priručnika o pravima pritvorenih i osuđenih lica i saradnju na javnoj kampanji čiji je cilj približavanje prava pritvorenih i osuđenih lica široj javnosti.

Neposredni cilj monitoringa je bio izrada izvještaja o usvajanju preporuka iz Izvještaja Vladi Crne Gore o posjeti Crnoj Gori Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) od 15. do 22. septembra 2008. godine (u nastavku: „CPT, Izvještaj o posjeti 2008“) i preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsmana).

Izvještaj je objavljen na okruglom stolu 21. juna 2012. godine u prisustvu predstavnika uprave ZIKS-a, ministra pravde i predstavnika Delegacije EU. Pored ocjene primjene preporuka CPT-a i Ombudsmana, NVO monitoring tim je dao ukupno 164 preporuke za unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava u zatvorima u skladu s međunarodnim standardima i preporukama. Neke od preporuka bile su i ponovljene preporuke CPT-a i Ombudsmana.


Ova publikacija je nastala uz finansijsku pomoć Evropske unije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Publikacija ne sadrži formalno saopštenje i ne predstavlja nužno službeni stav donatora.