Poštovanje ljudskih prava štićenika JU Centar za djecu i mlade „Ljubović“

O publikaciji

Autori: Danilo Ajković, Dragana Otašević, Luka Stijepović

Godina izdanja: 2013.


Izvještaj u nastavku sadrži ukupnu ocjenu monitoring tima nevladinih organizacija o primjeni preporuka za unapređenje poštovanja ljudskih prava štićenika Centra, koje su dali Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman), kao i monitoring tim nevladinih organizacija koje su učestvovale u projektu.

Prvi izvještaj je objavljen u decembru 2011. godine, i nastao je pretežno na osnovu informacija prikupljenih prilikom posjeta Centru u periodu od jula do 20. novembra 2011. Tom prilikom je ocjenjena primjena preporuka CPT-a i Ombudsmana i date su dodatne preporuke monitoring tima. Završne ocjene o ispunjenosti preporuka datih u prvom izvještaju objavljene su u martu 2013. godine.

U ovom izdanju je predstavljen napredak koji je postignut u periodu od objavljivanja prvog izvještaja do završnog izvještaja. Na kraju svakog poglavlja su objavljene preporuke date u prvom izvještaju na kraju 2011. godine. Na kraju izvještaja, u Dodatku, nalazi se tabelarni pregled svih preporuka koji pokazuje i stepen njihove primjene u vrijeme objavljivanja završnog izvještaja u martu 2013. godine


Ova publikacija je nastala uz finansijsku pomoć Evropske unije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Publikacija ne sadrži formalno saopštenje i ne predstavlja nužno službeni stav donatora.