Prava osoba sa intelektualnim invaliditetom i njihov smještaj u zavod Komanski most

O publikaciji

Godina izdanja: 2013.


Ova publikacija je nastala u okviru projekta "Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori" koji je sprovela Akcija za ljudska prava u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Centrom za antidiskriminaciju "Ekvista" i Sigurnom ženskom kućom. U izradi publikacije ostvarena je saradnja i sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore i JU Zavod "Komanski most".

Izradu ove publikacije finansirala je Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansirala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost Akcije za ljudska prava i ni u kom slučaju ne odražava stavove donatora.