Priručnik za djecu koja borave u Centru za djecu i mlade “Ljubović”

O publikaciji

Godina izdanja: 2013.


Ova publikacija nastala je u okviru projekta „Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori“ koji sprovodi Akcija za ljudska prava u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), Centrom za antidiskriminaciju „Ekvista“ i Sigurnom ženskom kućom. U izradi publikacije ostvarena je saradnja i sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore i JU Centar za djecu i mlade „Ljubović“.

Izradu ove publikacije finansirala je Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansirala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Nalazi i stavovi iznijeti u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije, već samo organizacija koje sprovode projekat.