Priručnik za obrazovanje mladih o ljudskim pravima

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori/ke: Patricia Brander, Bárbara Oliveir, Rui Gomes, Jana Ondrácková, Ellie Keen, Alessio Surian, Marie-Laure Lemineur, Olena Suslova

Priredili za Crnu Goru: Centar za građansko obrazovanje

Godina izdanja: 2013.


Dobrodošli u „Kompas”, priručnik za obrazovanje mladih o ljudskim pravima!

Nadamo se da će vam pružiti ideje, inspiraciju i motivaciju da se upustite u obrazovanje o ljudskim pravima sa mladima. „Kompas” je nastao pod okriljem Direktorata za sport i omladinu Savjeta Evrope, u okviru Programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima koji je pokrenut 2000. godine, povodom 50-godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima. Cilj ovog programa je staviti ljudska prava u centar rada sa mladima i tako doprinijeti da obrazovanje o ljudskim pravima postane svakodnevna praksa.

Obrazovanje o ljudskim pravima – koje podrazumijeva obrazovne programe i aktivnosti usmjerene na promociju jednakosti u ljudskom dostojanstvu – od neprocjenjivog je značaja u oblikovanju evropske dimenzije građanstva, važne za sve Evropljane. Razvijeno u skladu sa drugim programima Direktorata za sport i omladinu Savjeta Evrope – interkulturalnim učenjem, podsticanjem i osnaživanjem manjina i omladine manjinskih populacija – obrazovanje o ljudskim pravima ima potencijal da bude katalizator za akciju i izvor sinergije.


Ovaj prevod i obrada „Kompasa” objavljen je u sporazumu sa Savjetom Evrope i Ustanovom za zaštitu ljudskih prava Independent - Zenica. Prevod i obrada su isključiva odgovornost izdavača.