Proces suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori – Slučaj “Deportacija”

O publikaciji

Urednik: Miloš Vukanović

Godina izdanja: 2020.


Slučaj “Deportacija” se odnosi na nezakonito hapšenje na teritoriji Crne Gore, a zatim i isporučenje vojsci bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini najmanje 66 izbjeglica muslimanske vjeroispovjesti iz Bosne i Hercegovine tokom maja i juna 1992. godine. Pored njih u istoj akciji, uhapšeno je i 33 izbjeglica srpske nacionalnosti. Deportovane izbjeglice muslimanske vjeroispovjesti su većinom likvidirani, dok je samo njih 12 uspjelo da preživi izručenje. Na drugoj strai, deportovane izbjeglice srpske nacionalnosti nijesu tretirane kao taoci, niti je poznato da je bilo ko od njih smrtno stradao.

Centar bezbjednosti Herceg-Novi služio je kao svojevrsni sabirni centar, odakle su ta izbjegla lica organizovano transportovana. Najveći “kontingenti” su se dogodili 25. maja ka logoru KPD Foča i 27. maja ka neutvrđenoj lokaciju u istočnoj Bosni. Svi deportovani 27. maja 1992.godine su ubijeni istog dana a, sumnja se, da su njihova tijela bačena u rijeku Drinu. Pored Herceg Novog izbjeglice su deportovane i iz Bara, Podgorice, kao i sa područja blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom.


Publikacija je dio projekta “Suočavanje s prošlošću za budućnost”, koji je podržava Vlada Kanade. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost CGO-a i ni na koji način ne može biti interpretiran kao zvanični stav Vlade Kanade.