Proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori – Slučaj “Morinj“

O publikaciji

Urednik: Boris Marić

Godina izdanja: 2014.


Suočavanje sa prošlošću je neophodan i nezaobilazan preduslov izgradnje građanskog društva. Bez mogućnosti da osjetimo patnju žrtava i izborimo se za pravdu, šanse da izgrađujemo otvoreno društvo zasnovano na poštovanju ljudskih prava sa funkcionalnom demokratijom su značajno ograničene.

Više od dvije decenije traje mučna i neizvjesna borba za otkrivanje i procesuiranje počinilaca ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije. Crna Gora ima dodatno opterećenje da taj proces izvede adekvatno do kraja. Naime, u Crnoj Gori su mnogi koji su bili involvirani, po raznim osnovama, u ratna dešavanja devedesetih godina prošlog vijeka i danas na pozicijama donosioca odluka sa mogućnošću da utiču na opstrukciju istražnih radnji i sudskog procesa.

Procesuiranje ratnih zločina postalo je i dio obaveza u okviru Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava, a posljednji Izvještaj o napretku Crne Gore za 2014.godinu, koji je sačinila Evropska komisija, jasno poručuje “Crna Gora mora da osnaži svoje napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, i da efikasno istražuje, procesuira i kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnima standardima. Svi važni navodi o ratnim zločinima moraju da se sa dužnom pažnjom isprate.”