Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

O publikaciji

Autorke: Olja Stojanović, Biljana Zeković

Godina izdanja: 2014.


Nasilje u porodici je najčešći, ali i najskriveniji, vid nasilja koji postoji koliko i samo čovječanstvo. Vijekovima se smatralo da je nasilje prema članovima porodice porodična, privatna stvar, pa su samim tim njegove razmjere bile nevidljive. Razvojem svijesti o ljudskim pravima, te pravima djece, žena i starijih u porodici u posljednje četiri decenije srušeni su brojni stereotipi o idealnoj porodici, kao što su na primjer uvjerenje o djetinjstvu kao najsretnijem razdoblju života, uvjerenje da su počinitelji seksualnog zlostavljanja najčešće osobe nepoznate žrtvi, uvjerenje o dostojanstvenoj starosti u krugu najbližih.

Posljednjih decenija je nasilje u porodici postalo predmet šire društvene rasprave, naučnih istraživanja, briga brojnih društvenih i državnih institucija, a naročito nevladinih organizacija koje su istakle da je porodično nasilje (u kome su žrtve najčešće žene) jedan od najdrastičnijih oblika kršenja ljudskih prava. Klinička iskustva i empirijska istraživanja su pokazala da porodica kao osnovna jedinica društva nije samo podržavajuće okruženje koje pruža emocionalnu, socijalnu i materijalnu podršku članovima, već može biti i nasilno okruženje, pa sopstveni dom za koji kažemo da je utočište od surovog spoljnjeg svijeta postaje najopasnije mjesto u kojem se na najbrutalniji način krše osnovna ljudska prava njenih članova.


Publikacija «Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici», koji sprovodi NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, u saradnji sa NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI) dio je projekta “Poboljšanje socijalne zaštite i sigurnosti žrtava nasilja u porodici”.