Putujuća fabrika filma – Ubrzaj

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Putujuća fabrika filma UBRZAJ ima za cilj da ojača dobre prakse iz ranijih izdanja Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ i da kroz vizuru filma mladima, uzrasta od 13 do 15 godina, sa teritorije osam crnogorskih opština, približi složenu i osjetljivu tematiku ljudskih prava ali i da popularizuje filmsku umjetnost a samim tim i društveno angažovani film kod najmlađe publike.

Nadamo se da će ovi filmovi podstaknuti aktivan i konstruktivan dijalog o stanju ljudskih prava među mladima, kao i da će to voditi njihovom povećanom nivou tolerancije, razumijevanja i poštovanja ljudskih prava.

Kroz Putujuću fabriku filma UBRZAJ nastojimo kreirati i pogodno tlo za razvoj kritičkog odnosa prema audiovizuelnom sadržaju koji se plasira mladima, ali i probuditi osjećaj za kreativnost i radoznalost za filmsku produkciju kod mladih.

Putujuća fabrika filma UBRZAJ uvodi i novu dimenzija u Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ koji CGO organizuje jubilarni deseti put u decembru 2019.godine, a koji ima javni značaj koji je izgradio svojom osobenošću, inovativnošću i posvećenošću modernom konceptu ljudskih prava.


Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore.