Ubrzajmo ljudska prava!

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Urednica: Ana Vujošević

Godina izdanja: 2015.


Slučajevi diskriminacije, netolerancije i kršenja prava građana i građanki nijesu rijetki u Crnoj Gori, ali se rijetko adekvatno procesuiraju i pored postojanja brojnih institucija koje se bave razvojem politika i pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava. Ljudska prava su jedan od programskih stubova Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI) iz Beograda, koji su do sad sproveli brojne uspješne projekte u oblasti obrazovanje za ljudska prava, kampanja za podizanje svijesti javnosti, inicijativa za izmjene zakonodavstva, itd. Upravo to je bio i osnov zajedničkog projekta Ubrzajmo ljudska prava! kroz koji su CGO i GI, uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava 2013 (EIDHR), od novembra 2013. do januara 2015.godine, dalje kvalitativno razvijali dosadašnje programe, ali i uveli neke nove odgovore na potrebu da se pruži djelotvorniji doprinos u izgradnji kulture ljudskih prava u Crnoj Gori.


Publikacija je dio projekta «Ubrzajmo ljudska prava», koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI) iz Beograda, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.