Za školu bez diskriminacije

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Petar Đukanović, Vasko Raičević

Godina izdanja: 2019.


U priručniku su detaljno pojašnjeni pojmovi diskriminacije i njenih različitih manifestacija, uloge i odgovornosti učesnika vaspitno-obrazovnog procesa, a dat je i kratak pregled institucionalnog okvira koji štiti od diskriminacije i kršenja ljudskih prava, uz postupak procesuiranja slučajeva unutar i van školskog sistema.

Krajnji cilj priručnika “Za školu bez diskriminacije!” je da pruži podršku mladima da aktivno učestvuju u zaštiti vlastitih prava, prevenciji diskriminacije i kršenja prava drugih, kao i u zagovaranju i promociji kulture ljudskih prava u školskoj i lokalnoj sredini.


Publikacija je dio projekta “360° Pun krug za ljudska prava” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa NVO Alternativna teatarska kompanija (ATAK) iz Podgorice, Kućom ljudskih prava iz Zagreba i Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma (BELDOCS) iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a finansira ga Evropska unija.