Za zajednice otporne na radikalizaciju i nasilni ekstremizam!

O publikaciji

Autorka: Jarmila Bujak Stanko

Koautori: Izabela Kisić, Srđan Barišić, Petar Đukanović

Godina izdanja: 2019.


Priručnik za profesionalce u oblasti obrazovanja Za zajednice otporne na radikalizaciju i nasilni ekstremizam! nastao je iz potrebe da se osnaže kapaciteti obrazovnog sistema u pravcu učinkovitije prevencije radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Radikalizacija i nasilni ekstremizam ozbiljni su izazovi sa kojima se suočavaju savremena društva, pa i Crna Gora. Obrazovanje ima ključnu ulogu u prevenciji ovih pojava i to kroz podizanje nivoa znanja i informisanosti mladih, ali i kroz razvoj vrijednosti, stavova i vještina koje će ih učiniti otpornim na privlačnost radikalnih i ektremističkih grupa i propagande.


Publikacija je dio projekta Centra za građansko obrazovanje (CGO) Sigurna mreža, koji je podržan kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Američka ambasada u Podgorici.