Zaštita od diskriminacije u praksi Ustavnog suda Crne Gore

O publikaciji

Autor: dr Ilija Vukčević

Godina izdanja: 2015.


Nizak nivo poznavanja problema zaštite od diskriminicije i poznavanja samog koncepta diskriminacije dovodi do neadekvatne zaštite prava građana Crne Gore pred nacionalnim pravosuđem. U najširem smislu koncept diskriminacije predstavlja suprotnost principa jednakosti, te stoga u načelu podrazumijeva koncept nejednakosti. Dakle, princip jednakosti pred zakonom i princip zabrane diskriminacije predstavljaju dvije strane iste medalje. Diskriminacija ne predstavlja prosto pravljenje razlike, već je riječ o njenom negativnom, odnosno pežorativnom smislu: diferencijacija koja ne odgovara stvarnoj razlici, već stavlja jednu kategoriju lica u lošiju poziciju od one koju zaslužuju. Dakle, zabrana diskriminacije ukazuje na kriterijume diferencijacije (različitog tretmana) koji nisu dozvoljeni. Kompleksnost društvenih odnosa uslovljava postojanje više vrsta diskriminacije koji su prepoznati kako u praksi nadnacionalnih sudskih instanci tako i u praksi nacionalnog pravosuđa.


Publikacija je dio projekta „Vrste diskriminacije u praksi Ustavnog suda Crne Gore – komparativna analiza sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde”, koji sprovodi Institut za pravne studije IPLS uz finansijsku podršku Evropske komisije posredstvom Koalicije za KORAK.