Metodološki priručnik za procjenu znanja u online nastavi istorije

O publikaciji

Autori: Igor Radulović, Miloš Vukanović

Godina izdanja: 2021.


Transformacija nastave sa klasičnog na online pristup rada predstavljala je veliki izazov za nastavni kadar i obrazovne institucije. U taj proces uložen je veliki napor kroz osmišljavanje novog sistema rada, a očito je da ćemo taj sistem u skorije vrijeme, minimum još jednom, morati primijeniti, a da tek treba da dobijemo konkretne rezultate njegove efikasnosti.

Tokom kreiranja i realizacije tog sistema pojavilo se više izazova - kako preći iz klasične učionice u virtuelnu učionicu; kako uskladiti nastavu u realnom vremenu sa asinhronim učenjem; i kako pomoći nastavnicima i učenicima na tom putu? Međutim, poseban izazov predstavljala je procjena znanja. Ako su tehnička pomagala i pružala mogućnost za primjenu novog metoda rada, kod procjene znanja virtuelni svijet je samo zakomplikovao situaciju.

Ovaj priručnik je kreiran s idejom da se pruži pregled izazova i metodologija kod online nastave istorije, a s ciljem procjene znanja zasnovane na ishodima i procjene znanja u nastavi istorije usmjerene ka razumijevanju. Autori se nadaju da će makar djelimično olakšati izazovan rad nastavnika istorije i drugih istorijskih edukatora.


Publikacija Metodološki priručnik za procjenu znanja u online nastavi istorije dio je projekta “Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz finansijsku podrške Vlade SR Njemačke.