Obrazovni priručnik

Preuzmite publikaciju

Preuzmite publikaciju - Obrazovni priručnik

obrazovniprirucnik

O publikaciji

Autori: Pat Brander, Carmen Cardenas, Juan de Vicente Abad, Rui Gomes, Mark Taylor

Godina izdanja: 2004.


Kada je ovaj Obrazovni priručnik napravljen još 1994. – 1995.g , pristup internetu bio je praktično ograničen na akademsku populaciju, veliki biznis i vlade – niko od nas nije imao e-mail, a kontaktirali smo jedni druge koristeći poštu, faks i telefon. Danas, pristup internetu još nije omogućen svima i moramo da činimo više da se borimo protiv ove nove vrste isključivanja. Ipak, stvari se popravljaju i mogućnosti da se internet koristi za razmjenu ideja i omogućavanje veće dostupnosti publikacija – u poređenju sa 1995. g. – su nevjerovatne. Doprinoseći narastajućoj zajednici prakse obrazovanja u oblasti ljudskih prava širom svijeta, svakako će pomoći u stvaranju veza i solidarnosti.

Ubrzo nakon objavljivanja 1995.g., Obrazovni priručnik „svi različiti – svi jednaki” postao je referenca za one koji se bave interkulturalnim obrazovanjem i obukom u Evropi i šire. Prevedena na mnoge jezike, ona ostaje jedna od najuspješnijih i najviše korišćenih publikacija Savjeta Evrope. Sa uspješnim pokretanjem elektronske verzije Kompasa - priručnika za obrazovanje mladih u oblasti ljudskih prava, čini se razumljivim da se osavremeni publikacija koja sačinjava osnovu obrazovnih napora u kampanji “svi različiti - svi jednaki“ i da se oni učine šire dostupnim u kontekstu Obrazovnog programa u oblasti ljudskih prava za mlade. Deseta godišnjica kampanje “svi različiti - svi jednaki“ je takođe dobra prilika da se ovim materijalima udahne novi život.