Akademska čast na crnogorski način

O publikaciji

Autorke: Mira Popović, Daliborka Uljarević, Wanda Tiefenbacher

Godina izdanja: 2017.


Od uvođenja sistema studiranja po Bolonji, visoko obrazovanje u Crnoj Gori obilježavaju intenzivni procesi prilagođavanja evropskom akademskom prostoru, koji istovremeno otkrivaju sistemske probleme koje opterećuju visokoškolske ustanove.

Tri su ključna pružaoca visokog obrazovanja u Crnoj Gori:

• Univerzitet Crne Gore (UCG), državni univerzitet osnovan 1974. godine, sa 18771 studentom u školskoj 2016/17, i sa 5881 lica koja imaju statuts akademskog osoblja,
• Univerzitet Mediteran, prvi privatni univerzitet osnovan 2006. godine, sa 1601 studentom i 65 članova akademskog osoblja
• Univerzitet Donja Gorica (UDG), osnovan 2007. godine, na kojem nastavu pohađa 2216 studenata uz podršku 168 članova akademskog osoblja

Dodatno, postoji još deset nezavisnih visokoškolskih ustanova koje nemaju status univerziteta, već se radi o samostalnim fakultetskim jedinicama – Fakultet za biznis i turizam Budva, Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje, Fakultet za državne i evropske studije, Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu Miločer, Fakultet za mediteranske i poslovne studije Tivat, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Fakultet za poslovni menadžment Bar, Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Berane i Pomorski fakultet Bar.


Izdavanje ove publikacije podržala je fondacija Heinrich Böll.