Lakan u Podgorici

Preuzmite publikaciju

Preuzmite publikaciju - Lakan u Podgorici

Lakan

O publikaciji

Autor: doc. dr Filip Kovačević

Godina izdanja: 2010.


Kreiran potrebom crnogorske akademske sredine, jedan od vodećih ciljeva Centra za građansko obrazovanje (CGO) je da stvara programe kojima bi odgovorio na manjkave ili, pak, potpuno nezastupljene teme i oblasti u postojećim nastavnim programima visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori. Mobilnost i fleksibilnost koja karakteriše sektor civilnog društva osiguravale su nam mogućnost brze i adekvatne „reakcije” u smislu formiranja novih programa, škola, seminara, foruma ili okruglih stolova, organizovanih na teme i u oblastima koje je nalagao turbulentan, složen i na momente opskuran Zeitgeist.

Unutar programa Aktivno građanstvo, početkom 2010. godine CGO je imao zadovoljstvo da realizuje prvi ciklus predavanja o Žaku Lakanu, francuskom psihoanalitičaru, psihijatru i fiolozofu, jednoj od intelektualnih ikona XX vijeka koji je ostavio neizbrisiv trag ne samo na psihoanalizu, već i na teoriju književnosti, filma, kulture, istoriju umjetnosti, feminizam... Ovaj ciklus predavanja predstavljao je pilot projekat u okviru novog obrazovnog potprograma – Savremene tendencije kritičke misli. Ideja je potekla od kreatora i voditelja ciklusa, doc. dr Filipa Kovačevića u januaru 2009.