Obrazovanje odraslih u Crnoj Gori

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autorka: Mira Popović

Godina izdanja: 2015.


Cjeloživotno obrazovanje predstavlja organizovan i institucionalizovan sistem aktivnosti koje se sprovode sa ciljem konstantnog rada na usavršavanju znanja, vještina i kompetencija, bez obzira na nivo obrazovanja i starosnu dob pojedinca. Sve aktivnosti na ovom polju vode ka postizanju veće tržišne konkurentnost i zaspošljivost onih kadrova koji su završili srednjoškolsko obrazovanje ili su ranije napustili školovanje i koji žele da usavrše postojeća znanja ili da razviju nove vještine, i ujedno predstavljaju najzapošljiviju grupu radno sposobnog stanovništva. Zašto ovo možemo reći? Zato što lica koja svojim novostečenim znanjima ili usavršavanjem postojećih, koja stiču u oblasti ključnih kompetencije ili stručnih kvalifikacija, imaju više šansi za zapošljavanje na radnim mjestima za koja u Crnoj Gori manjka kadra a koja su neophodna radi smanjenje troškova uvezene radne snage. Dakle rad na ljudskim resursima je ključ cjeloživotnog obrazovanja.

U cilju boljeg razumijevanja pojma cjeloživotnog obrazovanja, potrebno se prvo osvrnuti na istorijski presjek koji ukazuje na vrijeme i razloge pojavljivanja, ali i tok razvoja do onog oblika u kojem se danas primjenjuje.


Izrada studije je podržana od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.