Obrazovanje za demokratsko građanstvo: politike i zakonski okviri

O publikaciji

Za izdavača: Daliborka Uljarević

Godina izdanja: 2005.


Nakon posljednje konferencije o ODG koje je održana u septembru 2000. godine i sa usvajanjem rezolucije o rezultatima i zaključcima završenih projekata u periodu 1997.g. – 2000.g., od strane Ministara obrazovanja na njihovoj dvadesetoj sjednici u Krakovu, u oktobru 2000. godine, Obrazovanje za demokratsko građanstvo (ODG) je smatrano završenim projektom. Iskustva i preporuke ove faze projekta podstakle su razvoj nove faze projekta ODG koji je počeo 2001. godine.


Ova publikacija je štampana u okviru zajedničkog programa Evropske komisije i Savjeta Evrope.