Pravosuđe i sud javnosti

Preuzmite publikaciju

o publikaciji

Priredili: Ana Vujošević, Boris Marić, Daliborka Uljarević, Damir Nikočević, Snežana Kaluđerović, Tamara Milaš

Godina izdanja: 2013.


Odnos pravosuđa i javnosti u Crnoj Gori je ogledalo suštine demokratskih procesa i kapaciteta crnogorskog društva, posebno u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Upravo u unaprijeđenju tog odnosa i u doprinosu smanjenju nivoa korupcije u Crnoj Gori kroz njeno efikasno procesuiranje značajno može pomoći komunikacija i saradnja pravosudnih organa i organizacija civilnog društva. Stoga je Centar za građansko obrazovanje (CGO), uvažavajući i sve dosadašnje napore praćenja suđenja, cijenio da je posebno bitno osvrnuti se na procesuiranje slučajeva korupcije, kako kroz postojeći zakonodavni okvir i mogućnosti institucija sistema, tako i kroz obradu ovakvih slučajeva ili indicija o takvim slučajevima u medijima, u uvjerenju da kroz jednu procjenu situacije može biti koristan korektiv i partner svim stranama, a sve u cilju borbe protiv korupcije, kao jedne od najvećih prepreka uspostavljanju vladavine prava, razvoju crnogorskog društva i usvajanju najboljih evropskih standarda i praksi.


Publikacija “Pravosuđe i sud javnosti”, nastala je u okviru projekta “Praćenje slučajeva korupcije u Crnoj Gori” koji je podržalo Ministarstvo evropskih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Holandije, preko Ambasade Kraljevine Holandije.