Regionalni predlog praktične politike: Participacija mladih – više od fraze?

O publikaciji

Godina izdanja: 2014.


Radi poboljšanja sveukupne pozicije mladih u političkom i društvenom sistemu, krovne organizacije mladih, njihove članice i zainteresovani akteri iz zemalja regiona, okupljeni u projektu "Youth Participation - More Than a Catchword?", prepoznale su značaj uključivanja mladi u pripremu Nacionalnih izvještaja o mladima 2015. godine, te stoga izražavaju želju za uključivanjem u ovaj proces na ravnopravnom nivou i uz partnerstvo mladih i odraslih i predstavnika vladinog i nevladinog sektora, te kreiranju politika utemeljenih na realnom stanju i potrebama mladih.

U prethodnom ciklusu pripreme Evropskog izvještaja o mladima 2012. godine, od zemalja učesnica YOUPA projekta, samo su Slovenija (kao članica EU), Hrvatska i Crna Gora (kao zemlje kandidatkinje za članstvo u EU) učestvovale u ovom procesu. Srbija i Makedonija će 2015. godine prvi put učestvovati u pripremi Evropskog izvještaja o mladima objavljivanjem Nacionalnog izvještaja o mladima.

Cilj ovog predloga praktične politike jeste da zagovara kod donosioca odluka u zemljama regiona, uključivanje mladih i njihovih organizacija u proces prirpeme Nacionalnih izvještaja o mladima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori 2015. godine.