Strategija Građanskog vaspitanja i Građanskog obrazovanja (2007-2010)

O publikaciji

Autori: Zorica Kotri, Vidosava Kašćelan, Anđa Backović, Zoran Lalović

Godina izdanja: 2007.


Reforma obrazovanja u Crnoj Gori, odnosno primjena novih nastavnih programa u osnovnim školama, počela je školske 2004/05. godine. Tome je prethodio intenzivan proces kreiranja novih nastavnih programa. Sa početkom promjena u obrazovnom sistemu i radu na njegovom prilagođavanju standardima razvijenih evropskih zemalja, uz očuvanje naših tradicionalnih vrijednosti i najboljih dostignuća u obrazovanju, uočen je značaj građanskog obrazovanja i vaspitanja i potreba da se kroz ukupan obrazovni sistem afirmišu principi na kojima počivaju osnovne građanske i humane vrijednosti.

U Knjizi promjena (2001.), u kojoj se govori o opštim ciljevima promjena u obrazovanju, navode se društveni ciljevi koji treba da doprinesu odgovornom ponašanju pojedinca i grupa u odnosu na principe i norme građanskog i demokratskog društva, kao i afirmaciji principa doživotnog učenja.


Ovaj dokument izradio je Aktiv za građansko vaspitanje i građansko obrazovanje Zavoda za školstvo u saradnji sa partnerima: Fondacija Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora, Misija OEBS-a u Crnoj Gori, UNICEF i NVO Centar za građansko obrazovanje.