Studentska praksa u Crnoj Gori – između želja i realnosti

O publikaciji

Autor: Damir Nikočević

Godina izdanja: 2017.


Nezaposlenost mladih jedan je od najvećih problema sa kojima se suočavaju države regiona i Evrope. Brojni su razlozi za takvo stanje. Neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada rezultira zasićenjem određenih profesija, dok uskostručne oblasti ostaju deficitarne, samo su neki od njih. Globalna ekonomska kriza, ali i odsustvo adekvatne državne intervencije, dodatno ne doprinose rješavanju identifikovanih izazova.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) godinama ukazuje na negativne efekte odsustva praktičnog rada u nastavi, naročito na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Strategija razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2020) konstatuje da “poslodavci takođe smatraju da visokoškolske ustanove u nedovoljnoj mjeri obezbjeđuju studentima praktična znanja i vještine relevantne za obavljanje poslova. Potvrđuju da se studenti koji već imaju radnog iskustva ili su studije završili u inostranstvu, lakše, brže i bolje uklapaju u kompaniju i prije ovladavaju radnim zadacima. Poslodavci smatraju da formalno obrazovanje studentima obezbjeđuje najprije teorijska znanja neophodna za obavljanje budućeg posla, zatim poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Praktična znanja, ali i tzv. meke vještine poput vještina komunikacije, rješavanja problema, donošenja odluka, vještine potrebne za rješavanje konflikata, rad u timu i samopouzdanje, studenti u nedovoljnoj mjeri razvijaju tokom studija i zato im treba posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu.


Ovaj projekat finansira Evropska unija.