Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/2019

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: Petar Đukanović

Godina izdanja: 2019.


Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore. Kreatori politika i donosioci odluka često ispuštaju mlade iz fokusa, iako bi mladi ljudi trebalo da budu u centru svake politički važne i strateški važne inicijative. Upravo to odbija mlade od politike u najširem smislu, zato oni i imaju najmanje povjerenja u političke institucije i nosioce političkih funkcija. A uspjeh demokratske tranzicije društva mjeri se i po tome u kolikoj mjeri su mladi ljudi spremni i motivisani da preuzmu upravljanje društvenim razvojem preko zvaničnih ili nekonvencionalnih oblika političkog angažmana i volonterstva. Ogromna većina mladih ljudi čak nema ni iskustva sa volontiranjem, a volonterski angažman i aktivizam mladih čine zabrinjavajuće mali procentualni udio u aktivnostima s kojima mladi ispunjavaju slobodno vrijeme.

Mladi ljudi rastu u društvu opterećenom korupcijom, nepotizmom i ostalim fenomenima koji podrivaju meritokratske principe u pristupu zapošljavanju i napredovanju u karijeri, ali i u obrazovanju. U ovakvom kontekstu kod mladih se razvijaju stavovi po kojima je opravdano dobijanje zaposlenja preko veze i korupcijom, kao i percepcija da društvena mobilnost i napredovanje više zavise od političkih veza i moći, a manje od znanja i uloženog truda. Društvo u kojem se promovišu ‘prečice’ kao pristup za postizanje ciljeva u oblasti obrazovanja i zapošljavanja edukuje mlade ljude da su takvi oblici ponašanja ispravni, a da pri tome mladi nijesu svjesni nepredvidljivih posledica koje ovo ima i po cijelo društvo i po njegovu održivu budućnost.