Zašto boli glava od đačkih udžbenika?

O publikaciji

Autorka: Snežana Kaluđerović

Godina izdanja: 2019.


Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (ZUNS) svake godine izdaje djelimično izmijenjene i dopunjene ili potpuno nove udžbenike za osnovnu i srednju školu. Te promjene udžbenika stvaraju i dodatni trošak u budžetu Crne Gore i roditelja, a autorima, recezentima, štamparijama i distributerima korist.

Zavod za statistiku Monstat nema javno objavljene podatke o broju učenika za školsku 2017/2018 i 2018/2019. godinu. Posljednji objavljeni zvanični podaci prikazani su za školsku 2016/2017 kada je osnovnu školu pohađalo 67 516 učenika, srednju 27 565 učenika, a visoko obrazovanje 23 138 studenata. Po podacima Ministarstva prosvjete, iznijetim u medijima, u Crnoj Gori je u školskoj 2018/2019 ukupno 28 700 učenika pohađalo srednje obrazovanje, dok je osnovno obrazovanje pohađalo njih oko 68 000.