21 priča o demokratiji

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Grupa autora

Godina izdanja: 2005.


Fondacija „Fridrih Ebert“ je njemačka politička fondacija koja baštini ideje bliske socijaldemokratiji, djeluje u međunarodnim okvirima, a cilj joj je doprinos međunarodnom razumijevanju, razvoju demokratije, društvene pravde i ekonomskog prosperiteta.

Jedna od naših glavnih projektnih linija realizovana je u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje. Riječ je o Školi demokratije, koju smo podržavali tokom protekle dvije godine. Ponosni smo što za ovaj projekat postoji sve veće interesovanje, tako da su u ovoj godini uspješno realizovana dva kursa Škole. Smatramo da je to odlična inicijativa, koja pomaže mladim ljudima pripremajući ih za aktivnije učešće u razvoju države i društva.

Upravo ovaj vid saradnje sa demokratskim institucijama doprinosi jačanju i proširivanju demokratskih sistema, a u cilju veće društvene pravde i ekonomskog prosperiteta. Materijali koji su napravljeni i korišćeni za vrijeme kurseva Škole demokratije odlično su pripremljeni i korisni, zbog čega želimo da omogućimo njihovu publikaciju i širu distribuciju. Ovo je drugi dio priručnika za Školu demokratije; nadamo se da će ga trajno koristiti polaznici ove škole, studenti, eksperti, političari i zapošljeni u državnom sektoru. Na ovaj način, Fondacija „Fridrih Ebert fondacija“ učestvuje u političkom razvoju Crne Gore.