Balkanizacija umjesto evropeizacije – borba protiv korupcije u Crnoj Gori

O publikaciji

Autori: Vladimir Vučković, Mira Popović

Godina izdanja: 2020.


Crna Gora je dobila status države kandidata u decembru 2010.godine, a u junu 2012.godine Evropska unija (EU) je otvorila pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom. Nakon osam godina, Evropska komisija (EK), u svom godišnjem izvještaju, konstatuje ograničeni napredak u 25 poglavlja, dobar napredak u sedam poglavlja, dok za jedno ocjenjuje da nema napretka.

Pregovori sa Crnom Gorom započeli su sa tzv. novim pristupom Evropske unije, odnosno vezivanjem za poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), kao početnim i završnim tačkama. Tako je i napredak u tim poglavljima postao presudan za ukupnu dinamiku i kvalitet crnogorskih pregovora sa EU.

Ova studija, prva u nizu od tri, ima za cilj da analizira jedan od tri politička indikatora za članstvo koje i EU tokom procesa pristupanja pažljivo prati - borbu protiv korupcije. Dodatno će biti obrađeni reforma pravosudnog sistema i jačanje regionalne saradnje i unaprjeđenje dobrosusjedskih odnosa. Ovi uslovi za članstvo u Uniju su uvršteni u najvažnije strateške dokumente politike proširenja, počev od Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP), odnosno Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAP), kao i u novi pregovarački okvir iz 2012.godine po kojem je Crna Gora počela pregovore. Istovremeno, predstavljaju osnov za dalji napredak u hodu Crne Gore ka EU. Konačno, radi se i o tri zavisne varijable koje se moraju imati u vidu za sistemski analitički okvir.