Crna Gora i korona: stanje nacije u prvih šest sedmica

O publikaciji

Autori: Daliborka Uljarević, Tamara Milaš, Damir Nikočević

Godina izdanja: 2020.


Crna Gora se šest nedjelja suočava sa pandemijom novog korona virusa. Na nivou zaštite javnog zdravlja treba istaći da su rezultati veoma dobri. Određeni djelovi sistema su pokazali zavidan kapacitet da uspješno upravljaju ovom zdravstvenom krizom, ali su i crnogorski građani i građanke demonstrirali odgovornost i disciplinu u poštovanju mjera i praćenju preporuka. Ta sinergija je značajno uticala na dosadašnji uspjeh koji se broji relativno malim brojem registrovanih zaraženih osoba i najmanjim procentom mortaliteta u regionu, ali i među postjugoslovenskim državama.

Međutim, pored centralnog zdravstvenog aspekta, ova situacija ima svoje druge slojeve koji se odnose na demokratske prakse i poštovanje ljudskih prava i sloboda, kao i na ekonomski razvoj koji mnogima već sada određuje dalje pravce egzistencije. Izvještaj “Crna Gora i korona: stanje nacije u prvih šest sedmica” fokusira se na procjenu stanja demokratije i ljudskih prava, s ciljem da ukaže na potrebni balans u zaštiti javnog zdravlja i demokratskog okvira društva, jer to nijesu i ne mogu biti suprostavljeni koncepti. Na žalost, činjenice, percepcije i iskustveni doživljaji različitih strana bude zabrinutost da se u složenom crnogorskom društveno-političkom miljeu, koji karakterišu i institucije slabog demokratskog kapaciteta, olako prelazi preko nekih stvari koje mogu da se vrate u vidu ozbiljnijih problema nego što su oni koje identifikuje ovaj izvještaj.