Crnogorske opštine i revizija

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: Miloš Vuković

Godina izdanja: 2020.


Uloga Državne revizorske institucije (DRI) je pravovremeno otkrivanje i utvrđivanje postojanja nezakonitih postupaka u trošenju javnih sredstava, odstupanja od prihvaćenih standarda i neusklađenosti sa zakonom. Glavna funkcija DRI je nezavisno izvještavanje o programima, funkcijama i aktivnostima korisnika javnih sredstava, kako bi se pružila pouzdana sigurnost i procjena funkcionisanja javnog sektora. DRI takođe nastoji pružiti tačne, nezavisne i objektivne informacije, mišljenja i zaključke koji su utemeljeni na dovoljnim i odgovarajućim revizorskim dokazima u izvještajima koji su dostupni korisnicima. DRI je odgovorna za podsticanje pozitivnih promjena, širenje znanja i davanje preporuka za poboljšanje performansi javnih institucija. Uloga DRI od presudnog je značaja za korišćenje resursa države Crne Gore, što je osigurano kroz pouzdane kontrole i doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.

Cilj ove analize je ukazivanje na evidentne probleme u radu opština u Crnoj Gori na osnovu nalaza koje je DRI konstatovala prilikom revizija završnih računa budžeta opština u periodu 2012 – 2019. godine


Ova analiza je pripremljena u okviru projekta „(Anti)koruptivno djelovanje u Crnoj Gori” koji sprovodi Politikon mreža u partnerstvu sa Mrežom za otvoreni dijalog i Institutom za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej!, a koji se finansira iz sredstava Evropske unije i Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore.