Crnogorski slučaj – borba protiv korupcije na lokalnom nivou

O publikaciju

Autori: Boris Marić

Godina izdanja: 2020.


Pred vama je pregled slučaja iz Crne Gore, koji ukazuje na probleme u sistemu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, sa posebnim naglaskom na oblast urbanizma što je oblast od posebnog rizika, te skreće pažnju na nekoliko bitnih činjenica.

Prvo da su svi veliki slučajevi korupcije na lokalnom nivou, aktuelizovani, obrađivani, prijavljivani i na ktaju procesuirani prvenstveno kroz rad i napore nevladinih organizacija, nezavisnih medija, te donekle i opozicionih partija, dok je u kontinuitetu izostajala proaktivna uloga samih lokalnih samouprava, drugih državnih organa i tužilaštva. Druga činjenica koja proizilazi iz prve je, da lokalne samouprave do danas nijesu izgradile funkcionalan sitem prevencije korupcije. Treća se logično otvara, a to je formalan pristup ovom problemu od strane lokalnih i državnih organa. Tako su lokalni planovi borbe protiv korupcije, koji još uvijek postoje kao institut, doživjeli potpuni fijasko, a sličnog su karaktera i planovi integriteta kao nova forma planske prevencije korupcije.


Ova publikacija je kreirana kroz projekat „Mediji protiv korupcije” koji realizuje “Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope (MASE)". Podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej!, a koji se finansira iz sredstava Evropske unije i Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore.