Dug put do pravde – Reforma pravosuđa u Crnoj Gori

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Vladimir Vučković, Mira Popović, Siniša Gazivoda

Godina izdanja: 2021.


Nakon osam godina pregovora sa EU, pravosuđe se pozicionira kao jedna od ključnih prepreka a nema naznaka kako će se i kojom brzom stanje u ovoj oblasti popravljati.

Ustav propisuje da Skupština bira Vrhovnog državnog tužioca i četiri člana Sudskog savjeta (iz reda uglednih pravnika) dvotrećinskom većinom (55 poslanika) u prvom krugu glasanja, odnosno tropetinskom (49 poslanika) u drugom krugu. Ova većina ostaje nedostižna već duži vremenski period što refleksiju ima na trajuće v.d. stanje u Tužilaštvu, i na upitan legitimitet i legalitet rada trenutnog sastava Sudskog savjeta čijem dijelu članova je davno istekao mandat.

Od oktobra 2019. godine na čelu Vrhovnog državnog tužilaštva je v.d. Vrhovni državni tužilac, a od 15 osnovnih i viših tužilaštava 11 ih je u v.d. stanju, uključujući i ona koja pokrivaju najveći broj građana (Više državno tužilaštvo u Podgorici i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici).


Stavovi i mišljenja iznijeta u analizi “Dug put do pravde – reforma pravosuđa u Crnoj Gori” dijelom su obrađeni od strane glavnog autora u njegovoj doktorskoj disertaciji “EU’s Failure in Europeanizing Montenegro” odbranjenoj na Masarikovom Univerzitetu 2018. godine.