Evropeizacija izbornih programa u Crnoj Gori

O publikaciji

Autor: Vladimir Vučković

Godina izdanja: 2016.


Ova studija nastoji da procijeni dosadašnji učinak evropeizacije političkih partija u Crnoj Gori, državi koja teži punopravnom članstvu Evropskoj unije (EU). Preciznije, Crna Gora ima status države kandidata za članstvo u EU, a sa otvorena 24 pregovaračka poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena, pozicionirala je sebe kao vodeću među državama zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Kao i u većini evropskih država, političke partije u Crnoj Gori igraju ključnu ulogu u unutrašnjim političkim procesima, posljedično utičući na političko oblikovanje društva. Stoga je u fokusu ovog istraživanja domet i ishod uticaja EU na političke partije u Crnoj Gori promatranjem „odozgo - na dolje “ („top-down“) pristupa procesa evropskih integracija na aktere reprezentativne demokratije, kao generatore sveobuhvatnih unutrašnjih promjena, ali i na uočavanje promjena među relevantnim strankama, te njihovog ponašanja u kontekstu uticaja EU na domaće političke činioce.

Dakle, predmet istraživanja usmjeren je na davanje odgovora na pitanje: da li se među političkim partijama u Crnoj Gori povećao ili smanjio interes za koncept evropeizacije tokom parlamentarnih izbora 2016, posebno ako se ima u vidu napredak koji je Crna Gora napravila u procesu evropskih integracija.


Izradu ove publikacije pomogla je Regionalna kancelarija Friedrich Ebert fondacije. Stavovi iznijeti u publikaciji su stavovi autora i CGO-a.