Evropski novac za crnogorski put u EU

O publikaciji

Glavni autor: Radoš Mušović

Koautorka: Daliborka Uljarević

Godina izdanja: 2020.


U cilju ispunjavanja kriterijuma za članstvo i pružanja podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, Evropska unija je 2006. godine grupisala sve programe podrške u jedan sveobuhvatni instrument - Instrument pretpristupne podrške (IPA). U okviru ovog programa Crna Gora, ali i druge države koje streme članstvu u EU, dobijaju finansijsku, tehničku i ekspertsku pomoć za projekte institucija i drugih subjekata kako bi dinamizirali reforme i poboljšali životni standard građana.

Jedan od manjih, iako veoma vidljivih, korisnika IPA programa u Crnoj Gori su i organizacije civilnog društva (OCD) i to kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), Instrument za podršku civilnom društvu (CSF), Program za profesionalizaciju medija i prekogranične programe (CBC) sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, a ranije i sa Hrvatskom, i sada i trilateralne programe.

Ova studija pruža uvid u podršku civilnom društvu u okviru gore pomenutih instrumenata u periodu od 2012. do 2019. godine, odnosno u prvih sedam godina pregovora između Crne Gore i EU. Radi razumijevanja pozicije civilnog društva u korišćenju IPA fondova i omjera tih sredstava koji im je zaista na raspolaganju, dat je i osvrt na finansiranje projekata ministarstava iz ovih fondova.


Izdavanje ove publikacije podržalo Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore u okviru projekta “Pregovarajmo zajedno za EU” koji sprovodi CGO.