Finansijska alhemija Univerziteta Crne Gore

O publikaciji

Autorke: Snežana Kaluđerović, Mira Popović, Milena Brajović

Godina izdanja: 2020.


Obrazovanje je institut ljudskog prava i kategorija javne odgovornosti. Visoko obrazovanje na državnom univerzitetu je i investicija države koja mora obezbijediti stabilno i odgovorno finansiranje za osposobljavanje kvalitetnog, konkurentnog i kompetentnog kadra.

Univerzitet Crne Gore (UCG) ima 19 fakultetskih jedinica, tri instituta i preko 16,000 studenata. To je najstarija visokoškolska ustanova u Crnoj Gori i finansira se iz budžeta kojem doprinose svi građani i građanke Crne Gore, što nosi naglašenu odgovornost za transparentno i odgovorno finansiranje.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, za potrebe izrade ove studije, uputio UCG i pojedinim njegovim organizacionim jedinicama (Pomorskom, Pravnom, Filozofskom i Mašinskom fakultetu, kao i Muzičkoj akademiji) zahtjev za slobodan pristup informacijama.

UCG i njegove fakultetske jedinice su prvo odugovlačile sa odgovorima, pa je CGO počeo dobijati uvjeravanja od nekoliko fakultetskih jedinica da rade na pripremi dokumentacije za slanje, da bi nakon dopisa rektora stigli uniformni odgovori i sa fakultetskih jedinica.


Izdavanje ove publikacije dio je projekta “Finansiranje visokog obrazovanja pod lupom”, koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz podršku Centra za građanske inicijative kroz program SELDI, a u okviru linije Evropske unije „Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva u promociji antikoruptivne regionalne i EU agende u državama zapadnog Balkana koje su korisnice IPA fondova“.