Imam pravo da znam – Izvještaj o transparentnosti lokalnih samouprava na primjeru glavnog grada Podgorice, Kotora i Pljevalja

O publikaciji

Autorka: Mira Popović

Godina izdanja: 2018.


Pravo građana i građanki Crne Gore na informacije od javnog značaja je garantovano zakonodavnim okvirom. Međutim, u praksi jedinice lokalne samouprave još uvijek ne pokazuju dovoljan stepen odgovornosti i transparentnosti u radu. To rezultira nerijetko nepotrebnim usložnjavanjem života građana i građanki prilikom njihovih napora da riješe brojna tekuća i egzistencijalna pitanja, ali i otežava ukupne reformske procese i dovodi u pitanje njihov legitimitet.

Lokalne samouprave i dalje bilježe brojne nedostatnosti u dijelu pristupa informacijama koje su od značaja za građane i građanke, što ih uvodi u jedan birokratizovani lavirint, koji oduzima značajno vrijeme i druge resurse strankama i organima javne uprave. Imajući u vidu dobrobit i informisanost građana i građanki, kako onih koji su bili ili će biti stranke u postupcima pred organima državne uprave ili lokalne samouprave, neophodno je rad lokalnih samouprava učini transparentnijim a što uključuje i daleko bržu i bolju dostupnost podatka i dokumenata predviđenih zakonima na sajtovima opština.


Ova publikacija dio je projekta „Imam pravo da znam – odgovorne opštine u službi građana“ koji se finansira iz sredstava Evropske unije i Kraljevine Holandije kroz regionalni projekat WeBER. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Centra za građansko obrazovanje (CGO).