Indeks transparentnosti crnogorskih opština

O publikaciju

Autorka: Mira Popović

Godina izdanja: 2020.


Suzbijanje korupcije zahtijeva multidisciplinaran, kontinuiran i slojevit pristup, a jedan od preduslova je i visok stepen transparentnosti u radu organa javnog sektora. Lokalne samouprave su građanima i građankama najbliži servis od kojeg se očekuje da direktno odgovori na njihove potrebe. Međutim, otvorenost i dalje nije sastavni dio njihovog rada što, u značajnom, otežava različite procedure građanima i građankama, ali i praćenje javnih politika na ovom nivou od strane civilnog društva. Dodatno, na taj način se ne doprinosi ni razbijanju postojećih neetičkih i koruptivnih obrazaca i praksi.

Višegodišnje praćenje sajtova opština, koji bi trebali biti najjednostavniji način informisanja o njihovom radu, ukazuje da su crnogorske opštine napravile određeni iskorak. Naime, ti sajtovi su danas vizuelno bolji, funkcionalniji i sadržajniji nego u periodu od prije nekoliko godina. No, još uvijek ne pružaju dovoljan obim dostupnih informacija i dokumenata, kako onih na koje su opštine zakonski obavezne, tako i onih koje bi trebalo da objavljuju proaktivno. Indeks transparentnosti crnogorskih opština daje jedan pregled postojećeg stanja uz detaljna obrazloženja koja mogu biti instruktivna svakoj opštini.


Izvještaj je dio projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), a finansira ga Evropska unija uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.